hfl fungicheck

Upptäck mer om vårt innovativa testkit för att upptäcka dermatofyter i naglar.

Lätt och enkelt att använda på din klinik .

För Kliniker

FungiCheck finns tillgängligt via vår webshop

Konsument

FungiCheck finns tyvärr endast tillgängligt i vår webshop för terapeuter och återförsäljare.

Den professionella dermatofyttestremsa

HFL FungiCheck är ett stort genombrott för att diagnostisera dermatofyter i naglarna. Det är ett enkelt test som du kan tillämpa i din egen praktik på 10 minuter med ett tillförlitligt och korrekt resultat.

Helt enkelt genom att ta ett nagelprov, placera det i provröret, tillsätta lite extraktionsvätska och sedan röra om. Efter detta, placera teststickan i röret, som sedan visar indikationen med två färgade ränder.

En korrekt diagnos

Varje nagel är olika. HFL FungiCheck kan hjälpa dig att ställa rätt diagnos.

Integrera FungiCheck i din praktik som en rutin för att ge högsta service genom korrekt diagnos. Detta kommer att ta din praktik och sjukfotvård till en högre nivå.

Introduktionen av FungiCheck är särskilt lämplig för nya kunder som rapporterar en nagelavvikelse eller trauma. Kom ihåg att cirka 50 % av alla klienter som upplever ett nageltrauma har en svampinfektion och 50 % inte  (3) det  är därför mycket viktigt att understryka detta när du rådgör med din klient. Detta gör att du kan upprätta den bästa behandlingsplanen och det behövs ett test för det.

För att inte tala om, annars gissar du på en diagnos. Dessutom, att veta att forskning har visat att 1 av 3 visuell svampnageldiagnos är felaktig. (2,5)

Varför Fungicheck?

Lär dig mer om fördelarna

FungiCheck ger den högsta vårdstandarden genom att använda en diagnostisk metod.

Tid

De metoder som för närvarande används via laboratoriet är den mikroskopiska metoden, PCR eller odlingsmetoden. Nagelproverna skickas via terapeuten, allmänläkaren eller hudläkaren. Den mikroskopiska metoden kräver kunskap och erfarenhet inom området och här visar det sig att vissa svampar förbises. Dessa metoder har en framgångsgrad på 50-13%. (7/8) Båda metoderna tar lite tid eftersom det görs externt i ett laboratorium.

Utbildning

Vissa metoder kräver en utbildning och du kommer att behöva uppdatera dig. Med FungiCheck behöver du inte en utbildning. Du kan använda bruksanvisningen för mycket tydliga instruktioner om du känner att du behöver extra hjälp; du kan alltid vara med på en kostnadsfri utbildning eller be oss om hjälp.

Kostnad

Nuvarande metoder är ofta dyra eftersom de kräver extern kunskap och erfarenhet från ett laboratorium. Idag är det många läkare som inte skickar vidare patienten för ett test.

Mediciner

I motsats till traditionella metoder kan FungiCheck testkit också användas av klienter som redan använder ett antifungal läkemedel eller en produkt. Om din klient redan använder en produkt eller ett läkemedel kan du fortfarande utföra testet.
Vid negativt test har du också ett bra underlag för huruvida du ska hänvisa din klient till allmänläkare eller inte. Som ett resultat av detta behöver din klient inte sluta med viss medicin eller behandling för onykomykos. (4)

Pålitlighet

FungiCheck testkit testar nagelproverna för alla dermatofyter

FungiCheck är ett vetenskapligt och kliniskt testat testkit. Studierna visar att FungiCheck med en procentandel på 97% är den mest tillförlitliga för att testa dermatofyter jämfört med traditionella metoder.

0%
Mikroskopiska metoder
0%
Odlingsmetoder
0%
PCR
0%
Fungicheck

1 Boni E. Elewski* Onychomycosis: Pathogenesis, Diagnosis, and Management – Clin Microbiol Rev. 1998 Jul; 11(3): 415–429.
2 Tsunemi Y, Takehara K, Oe M, Sanada H, Kawashima M. Diagnostic accuracy of tinea unguium based on clinical observation. The Journal of Dermatology. 2015;42(2):221-2.
3 Onychomycosis: A Review_J Fungi (Basel). 2015 Jun; 1(1): 30–43.Published online 2015 Mar 27. doi: 10.3390/jof1010030
4 J Dermatol. 2016 Dec;43(12):1417-1423. doi: 10.1111/1346-8138.13348. Epub 2016 Mar 19.Clinical study of Dermatophyte Test Strip, an immunochromatographic method, to detect tinea unguium dermatophytes.
5 Evaluation of clinicomycological aspects of onychomycosis_ Indian J Dermatol. 2008; 53(4): 174–178. doi: 10.4103/0019-5154.44788
6 Jundishapur J Microbiol. 2016 Jul 26;9(8):e40543. eCollection 2016 Aug. Screening for tinea unguium by Dermatophyte Test Strip*
7 Y. Tsunemi,1 K. Takehara,2 Y. Miura,2 G. Nakagami,2 H. Sanada2 and M. Kawashima1
8 Monica A. Lawry, MD; Eckart Haneke, MD, PhD; Katherine Strobeck, MD; et al – Methods for Diagnosing Onychomycosis. Arch Dermatol. 2000;136(9):1112-1116. doi:10.1001/archderm.136.9.1112

”Vart finns den tillgänglig?”

Som behandlande terapeut kan du bli återförsäljare av Fungicheck. Utförs endast på klinik och du skapar ett konto på www.hflsweden.com

Nyfiken På Våra produkter?

Vårt team är alltid redo att hjälpa dig!

Om du inte kan delta i någon av våra produktutbildningar, tveka inte att kontakta oss för hjälp.